Rilokimi I linkës 220 kv
Rrashbull

2016

për DELTA FARMA

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 2x 220 kv
Pshqesh Fngut

2015

për AYEN AS ENERGY-ALBANIA

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv
Elbasan Kokel Moglice

2015

për STATKRAFT

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës së transmisionit
220 kv Devoll Hydropower

2012 / 2013

për DEVOLL HYDROPOWER

Projekt kyç

Kontraktor

Rilokimi I linjes 220kv
Elbasan-Tiranë

2013

për COPRI-ACTOR

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv Fushe Kruje,
Fabrika e çimentos Titan

2011

për FUSHE KRUJE CEMENT FACTORY

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv për fabrikën e
çimentos në Borizanë

2009

për ANTEA CEMENT SHA

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv
Koman Elbasan

2010

për OST ALBANIA

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv në
nënstacionin e Tec Vlora

2009

për TECNIMONT

Projekt kyç

Nënkontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv
Fier Babice

2007

për HYOSUNG KOREA

Projekt kyç

Nënkontraktor

Ndërtimi I linjës 220 kv
Kurum-Elbasan

2006

për KURUM INTERNATIONAL

Projekt kyç

Kontraktor

Rilokimi i linjes 220kv
autostradres Tirane-Durres

2004

për FALCIONE

Projekt kyç

Kontraktor

Ndërtimi i linjës 220 KV
ne Boville

2000

për KESH (ALBANIAN ELECTICAL COORPORATE)

Projekt kyç

Kontraktor